Lovgivning
Våbenbekendtgørelsens paragraf 24 i våbenlovgivning
Link til oprindelig kilde hos retsinformation

Våbenbekendtgørelsen er en dansk lovgivning, som regulerer besiddelse, salg, overdragelse og anvendelse af våben i Danmark. Paragraf 24 i Våbenbekendtgørelsen omhandler betingelserne for opbevaring af våben.

Ifølge paragraf 24 skal våben opbevares på en måde, så de ikke kan komme i hænderne på uvedkommende. Der skal anvendes godkendte våbenskabe, som er af en vis sikkerhedsklasse og som er fastgjort til en fast konstruktion. Våbenskabet skal være placeret i et aflåst rum eller i et rum, som er overvåget af alarm og kamera.

Der er også krav til, hvordan våben og ammunition skal opbevares i våbenskabet. Våben skal opbevares med låsen åben eller med en sikkerhedsanordning, der forhindrer, at våbnet kan lades eller affyres. Ammunition skal opbevares i en separat aflåst beholder, som er fastgjort til våbenskabet eller fast konstruktion.

Ved opbevaring af våben og ammunition i erhvervsmæssig øjemed er der yderligere krav til opbevaring, herunder krav til rummet, hvor våben og ammunition opbevares, og krav til antallet af våbenskabe og måden, de er placeret på.

Overtrædelse af reglerne i paragraf 24 kan medføre bødestraf eller fængselsstraf.

Nordic Target
Dansk blyfri præcision ammunition som er perfekt for den ansvarlige jæger.
kontakt os